In februari is hetKoopstromenonderzoek (KSO) Randstad en Noord-Brabant 2021 gepresenteerd. Het koopstromenonderzoek brengt het koopgedrag en gebruik van horeca in de vier provincies in kaart.

Ter informatie het koopstromenonderzoek 2021 en de factsheet Haarlem en Haarlem Centrum.

KSO2021-factsheet_Haarlem

KSO2021-factsheet_Haarlem_Centrum Haarlem

KSO21_Hoofdrapport-Koopstromenonderzoek-2021

Het Koopstromenonderzoek Randstad en Noord-Brabant 2021 brengt het consumentengedrag in beeld van inwoners van provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. In de rapportage is voor het eerst ook gekeken naar de functie van horeca, ontspanning en dienstverlening in centrumgebieden. Koopstromenonderzoeken zijn voor provincies van essentieel belang voor het opstellen van een effectief toekomstbestendig detailhandelsbeleid.

Het rapport is getiteld ‘Winkelen in veranderende tijden’. Het onderzoek staat nadrukkelijk stil bij de impact van de coronacrisis op bezoekersstromen en het koopgedrag van consumenten in de twee jaar dat winkels, horeca en cultuur te maken hebben gehad met gedeeltelijke sluiting, tal van beperkende coronamaatregelen (mondkapjes, reserveringen, QR-codes e.d.) en lockdowns.
Ook de manier waarop klanten/ consumenten boodschappen doen en winkelen en het effect op de perspectieven voor de detailhandel, horeca en ontspanning zijn onderzocht.

Aan het onderzoek deden ruim 186 duizend inwoners mee. Het veldwerk vond plaats tussen september en oktober 2021. In het rapport staan de belangrijkste resultaten op hoofdlijnen.