Dinsdag 26 februari organiseert Haarlem Centraal, de koepelorganisatie van de straatverenigingen, een bijeenkomst bij Meneer Frans aan de Grote Markt. Vanaf 18.15 uur staat er een broodje klaar, van half zeven tot circa acht uur worden diverse onderwerpen besproken.

Belangrijk onderwerpen zijn onder andere het Corso, de Shopping Night op zaterdag 25 mei en de positie van Haarlem Centraal in combinatie met de veranderde financiering van straatverenigingen door de komst van de BIZ ( Bedrijven Investerings Zone). Heel kort samen gevat komt het hier op neer. Omdat ondernemers al voor de BIZ betalen hoeven ze geen contributie voor de straatvereniging te betalen. Het mag wel, dat is aan de straat zelf. Daardoor komt de afdracht voor Haarlem Centraal te vervallen. Haarlem Centraal krijgt voortaan een bijdrage uit de BIZ. Dinsdag 26 februari presenteert ons bestuur een transparante begroting.

Voortaan zijn alle ondernemers uit de straat dus automatisch lid en worden zij vertegenwoordigd door Haarlem Centraal. De straten moeten wel zelf regelen hoe ze zichzelf willen representeren bij Haarlem Centraal!’

Daarbij is het essentieel dat straten actief meepraten en vertegenwoordigd zijn bij de circa vijf door Haarlem Centraal georganiseerde bijeenkomsten waar diverse onderwerpen ( veiligheid, parkeren, leegstand, handhaving, enz. enz.) ter sprake komen. Die voorwaarde is door bestuur van de BIZ expliciet gesteld! Bij deze bijeenkomsten zijn altijd vertegenwoordigers van Haarlem Marketing, de politie, gemeente en centrummanager Falco Bloemendal aanwezig.

In verband met catering graag aanmelden via bonkenburg@decoalitie.nl