De gemeente Haarlem is bezig om een zogenaamde Hartveilige gemeente te worden. Dit betekent dat op alle locaties in de stad een AED binnen 6 minuten beschikbaar is, die 24 uur per dag inzetbaar is. Om dit voor elkaar te krijgen wordt op dit moment in beeld gebracht waar er op dit moment AED’s zijn. Gekeken wordt of deze al 24 uur inzetbaar zijn en als dat niet zo is wordt gekeken of deze 24 uur beschikbaar kan worden gemaakt. De gemeente faciliteert hiervoor buitenkasten met AED’s. Ook worden plekken bepaald waar nieuwe AED’s moeten komen zodat de dekking volledig wordt. Tenslotte werven en trainen we ook nieuwe burgerhulpverleners, zodat er ook voldoende getrainde vrijwilligers zijn die kunnen worden ingeschakeld bij een reanimatie. Hierbij kijken we ook naar voldoende spreiding.

Stan global verzorgt voor de gemeente Haarlem de uitrol van de AED’s. Voor deze uitrol via Stan global stelt de gemeente geld ter beschikking om AED’s en buitenkasten aan te schaffen. De gemeente verstrekt daarom geen individuele subsidies voor de aanschaf van AED’s. U kunt contact opnemen met Monique Bosscher van Stan global om te kijken of via het eerdergenoemde traject ook in uw buurt een AED geplaatst kan worden.

Het emailadres van Monique Bosscher is: monique@stanglobal.com<mailto:monique@stanglobal.com>.

Er is nog geen website die volledig in beeld brengt waar AED’s hangen (die wel of niet permanent inzetbaar zijn). Een niet-volledige kaart is te vinden op de website:

https://www.rodekruis.nl/ehbo/aed-in-de-buurt/