Criminaliteit heeft diepgaande gevolgen voor ondernemers, waaronder schade, omzetverlies en gevoelens van onveiligheid. Deze impact strekt zich zelfs uit tot het investeringsklimaat. Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Noord-Holland, voorheen bekend als RPC Noord-Holland, erkent deze uitdagingen en biedt een krachtige aanpak.

Het PVO Noord-Holland biedt op provinciaal niveau vraaggerichte samenwerking en ondersteuning om criminaliteit tegen te gaan en de veiligheid te bevorderen. De aanpak is gericht op zowel de bestrijding van criminaliteit als op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van onveiligheid. Door doelmatig en programmatisch te werk te gaan, draagt het PVO bij aan een gezond en veilig ondernemersklimaat in Noord-Holland.

Een van de kernprincipes van het PVO Noord-Holland is het bieden van professionele en snelle ondersteuning aan ondernemers. Deze preventieve maatregelen, voorlichting en trainingen zijn gericht op het vinden van oplossingen voor de uitdagingen waarmee ondernemers worden geconfronteerd.

De samenwerking binnen het PVO Noord-Holland omvat ondernemers, politie, Openbaar Ministerie (OM) en lokale overheden. Dit partnerschap erkent de dilemma’s waar ondernemers mee te maken krijgen bij het nemen van maatregelen tegen criminaliteit en biedt daarom kosteloze voorlichting, bijeenkomsten en trainingen aan om hen te helpen veilig te ondernemen, met oog voor de impact op hun bedrijfsvoering.

Activiteiten van PVO Noord-Holland:

  • Voorlichting
  • Bijeenkomsten
  • Trainingen

Voor meer informatie over de activiteiten van PVO Noord-Holland en het aanmelden voor de “gratis” trainingen of workshops , bezoek de website.