Wat vindt u van de openingstijden op zon- en feestdagen in Haarlem? Zou u ruimere openingstijden willen op zon- en feestdagen, of juist niet? De gemeente Haarlem wil dit graag weten omdat ze uw mening als ondernemer in de binnenstad belangrijk vindt. Dit onderzoek moet niet worden verward met de enquête die in dit voorjaar door Haarlem Centraal is uitgevoerd over eventueel langere openingstijden op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Deze enquête gaat over de openingstijden op zon- en feestdagen. U kunt uw mening geven via de volgende online enquête. Het beantwoorden van de vragen duurt circa vijf minuten. Uw antwoorden worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld. Hebt u vragen, neem dan contact op met Nicole Haas via nicole@stadenco.nl.

Nieuw bezoekerscentrum in stadhuis
Ter gelegenheid van de opening van een nieuw bezoekerscentrum in het stadhuis van Haarlem, liet stadsdichteres Willemien Spook zich inspireren tot onderstaand epos. In het bezoekerscentrum is o.a. een film te zien waarin de geschiedenis van Haarlem in vogelvlucht voorbijkomt.

VOGELVLUCHT
Sporen diep als een strandwal hoog waar de man met de bijl liep, voorover boog, een streep trok in het zand en zei: dit is mijn land
Na een zucht van de zee en de geest in de grond hier gevonden wat hij zocht: leeftocht
De scherf in mijn hand schreeuwt het uit van tijd was schotel, bord of schaal is vrij van vorm en functie nu vertelt een nieuw verhaal hoe veerkracht, strijd, liefde, pijn ouder nog dan Haarlem zijn
Wie graaft mijn laptop later op mijn pen, mijn bril, míjn schaal hoe ontsterf ik, hoe verscherf ik waar blijft mijn taal?
Met de voeten van vroeger de kop in de wind het hart in de wolken de kracht van een kind is de stad een lente in de tijd
Wij zijn het gras, wij groeien voorbij in een vloek en een hele mooie zucht als in een vogelvlucht. 

Willemien Spook, 23 november 2017

Proef rond verkeerssituatie Verwulft
Enkele ondernemers rond de kruising Verwulft met Grote Houtstraat en de ondernemersvereniging Haarlem Centraal hebben de gemeente gevraagd om de voetgangersoversteek over het Verwulft bij de bloemenstal veiliger en overzichtelijker te maken. Ook de politie heeft deze wens geuit. De verkeerssituatie op deze plek is nu zo dat fietsers altijd voorrang hebben op voetgangers. Dit is op de weg aangegeven met haaientanden. Fietsers hebben ook voorrang op voetgangers als voetgangers groen licht hebben om het fietspad en het Verwulft vanaf de bloemenstal over te steken. De haaientanden die dit aangeven worden niet altijd gezien of begrepen. Bovendien hebben voetgangers als het erg druk is slecht zicht op fietsers die de oversteek naderen. Dit veroorzaakt ergernis, woordenwisselingen en (bijna) aanrijdingen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren heeft de gemeente in overleg met de politie besloten om een proef te doen met een andere opstelling van de verkeerslichten.
Eind november heeft de firma Dinniq een verkeerslicht geplaatst voor fietsers en is het verkeerslicht voor voetgangers van achter naar vóór het fietspad verplaatst. In de nieuwe situatie krijgen fietsers rood licht als voetgangers groen licht krijgen. Op drie zaterdagen in november is tussen 12 en 15 uur door een extern bureau,het verkeersgedrag van fietsers en voetgangers gemonitord. Dit doet het bureau opnieuw op drie zaterdagen in januari en februari 2018 op hetzelfde tijdstip, vanuit de gewijzigde situatie. Aan de hand van deze gegevens worden de vroegere en de gewijzigde situatie met elkaar vergelijken om een besluit te nemen over een definitieve situatie. Bij de evaluatie zullen ook de ondernemers in de directe omgeving worden betrokken. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Ingrid Hamer via iphamer@haarlem.nl of 023-5113359.