Dat het aantal vervoersbewegingen in de binnenstad van Haarlem moet worden beperkt, daar is nagenoeg iedereen het over eens. Minder auto’s en een schonere lucht dus. Maar hoe bereik je dit zonder dat de retail een achterstand op de webshops oploopt? Daarover ging de bijeenkomst begin november met winkeliers uit de Gierstraat en bewoners uit de omliggende straten. De bijeenkomst was georganiseerd mede op initiatief van de Centrum Management Groep en Haarlem Centraal. “Want”, zoals Haarlem Centraal bestuurslid Pals Brust het verwoordde: “Het gelijke speelveld tussen off- en online moet intact blijven. Daar is nu eigenlijk al geen sprake van. Winkeliers bijvoorbeeld mogen geen plastic tasjes meer meegeven, voor webshops geldt geen enkele restrictie als het om het inpakken van goederen gaat.”

De avond was bedoeld als een moment om problemen en oplossingen te inventariseren. De Gierstraat werd als proeftuin gekozen, omdat het een heel gecompliceerde straat is met diverse vormen van retail en horeca. “Als het in de Gierstraat lukt, lukt het ook in de andere straten in het centrum”, hield toekomstig Centrummanager Falco Bloemendal de aanwezigen voor. De eigenaren van winkels toonden met voorbeelden aan dat de bevoorrading van winkels een gecompliceerde materie is. Dat zij als besteller afhankelijk zijn van de routing van de vervoerders en dat het vaak om waardevolle goederen gaat. Als die op een bepaald punt worden neergezet, dekt de verzekering de schade niet als het eventueel in de laatste meters mis gaat.

Maar dat er wat moet gebeuren, daar waren alle aanwezigen, bewoners en winkeliers, het roerend met elkaar over eens. Een verzamelpunt in de straat biedt ook kansen werd gezegd, langere openingstijden voor het postkantoor en het inschakelen van de Buurtmus, de bezorgdienst die op de fiets ’s avonds tussen 7 en 9 uur pakjes ophaalt. Bovendien zouden de winkeliers graag na sluitingstijd met hun auto de straat in willen om goederen in – en uit te laden. “Als wij een apparaat van 2000 euro bij een klant thuis moeten bezorgen, dan willen we dat graag zelf wegbrengen. Maar dat moet dan wel na zes uur ‘s avonds mogelijk zijn. Want dan is onze klant thuis en kunnen wij bij het installeren die service geven wat nu juist de meerwaarde van een fysieke winkel is”, aldus Jeroen Idsinga van de mooie kookwinkel BijdeHeren.

De eerste stappen zijn gezet, de eerste zaadjes geplant. De organisatoren buigen zich binnenkort over de genoemde oplossingen. Tijdens een volgende bijeenkomst worden de eerste concrete (kleine) oplossingen voorgelegd om de Gierstraat nog mooier en aantrekkelijker voor de consument te maken. En de straten in de Vijfhoek deels te vrijwaren van rond zoevende bestelbusjes.