De regionale pers heeft het breed uitgemeten. De leegstand in het centrum neemt toe. Niet alleen internet maar ook straks de outlet in Halfweg zorgen voor extra concurrentie. En er zijn meer punten van zorg. Het is daarom van groot belang dat retailers/straatverenigingen de handen ineen slaan. Daarom zijn er dinsdag 28 januari twee bijeenkomsten. We starten met een AOC ( Activiteiten Overleg Centrum) bijeenkomst. We willen meer evenementen in de binnenstad organiseren die goed zijn voor de retail. Nu is er alleen Shopping Night en zijn we gestart met Black Friday inclusief ballenbak en brassband. Dat moet en kan meer worden. Zie ook hieronder.

Haarlem Centraal organiseert dinsdag 28 januari bij Meneer Frans aan de Gedempte Oude Gracht een dubbele bijeenkomst. Van 18.30 tot 19.30 uur is er een vergadering van het AOC ( Activiteiten Organisatie Centrum). Onder leiding van voorzitter Patrick Huisman wordt een definitieve Retail evenementen agenda opgesteld.

Dit om bij de BIZ een gerichte aanvraag te doen voor financiële steun bij het organiseren van evenementen die de Retail ten goede komen. Omdat de lijst van evenementen in de binnenstad zeer groot is, heeft een aantal retailers waaronder Marjolein van der Goen, Bart Soellaart en Allert Sierksma ( Apple Store) een voorstellijst gemaakt. Tijdens de vergadering wordt de definitieve selectie vastgesteld, waarna er een aanvraag bij de BIZ voor de financiering kan worden ingediend. De afdeling evenementen en Haarlem Marketing zullen eveneens aanwezig zijn.

Na een korte pauze start de vergadering van Haarlem Centraal om 19.40 uur. Met als agendapunten onder meer de verdeling van gelden onder straatverenigingen, de rol van Haarlem Centraal, autoluwe binnenstad, fietsproblematiek, ophalen gescheiden huisvuil en contacten met gemeente. Ook is er ruimte voor een korte evaluatie van de Kerstmarkt, Black Friday en andere voor retailers belangrijke zaken. Bij de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van Haarlem Marketing, gemeente, Haarlem Lichtstad, BIZ en CMG aanwezig om direct antwoord op de vragen te geven.

Inloop vanaf 18.00 uur. Er zijn broodjes. In verband met de catering uw komst graag vooraf melden bij Jaap Bonkenburg, secretaris Haarlem Centraal bonkenburg@decoalitie.nl