De terrassen zijn vanaf 1 juni weer open. Dat is goed nieuws.

Terrassen hebben wel meer ruimte nodig zodat gasten en personeel 1,5 meter afstand kunnen houden. Tegelijkertijd hebben voetgangers en fietsers meer ruimte nodig om zich veilig te verplaatsen. Daarom heeft de gemeente tijdelijke regels opgesteld zodat de terrassen kunnen worden verruimd. De ondernemers kunnen hier direct mee aan de slag.

De handhavers van de gemeente Haarlem helpen om te zorgen dat de regels voor de verkeersveiligheid en volksgezondheid worden nageleefd. Zo komen we in goed overleg tot passende terrasverruiming. De regels gelden van 1 juni tot 15 oktober. De gemeente houdt natuurlijk in de gaten of deze regels werken. Ze kunnen worden aangepast op basis van ervaringen in de praktijk of naar aanleiding van een goed idee. Ook wijzigingen in de landelijke aanpak of in de noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland kunnen invloed hebben op de regels. De landelijke richtlijnen en de noodverordening blijven vanzelfsprekend gelden, boven de terrasregels.

Het boekje download je hier

Als er vragen zijn, neem dan contact op met het Terrassenteam via terras@haarlem.nl

Het laatste nieuws is te vinden op  www.haarlem.nl/terras