Tijdens het weekend van 8, 9 en 10 december is Haarlem weer de gezelligste kerststad van Nederland, want dan organiseren we weer de kerstmarkt. De kerstmarkt is populair en trekt publiek vanuit zowel binnen- als buiten Nederland.

Op woensdag 6 december start de opbouw van de kerstmarkt. De binnenstad is op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 december vanaf 10.15 uur afgesloten voor al het verkeer. Dit geldt ook voor al het fietsverkeer op de hieronder genoemde locaties. Mocht u als bewoner met de fiets naar uw woning willen dan verzoeken wij u de aanwijzingen van de verkeersregelaars en/of beveiliging op te volgen.

Parkeergarages van bewoners kunnen mogelijk beperkt bereikbaar zijn. Bent u een vergunninghouder, dan kunt u mailen naar kerstmarkt@haarlem.nl. Wij sturen u dan meer informatie.

De organisatie van de kerstmarkt heeft gevolgen voor u als bewoner of gebruiker van een pand in de binnenstad. Hieronder volgt een overzicht van veiligheidsmaatregelen rondom de kerstmarkt die mogelijk voor u van belang zijn.

 •  De openingstijden van de kerstmarkt zijn:
  – vrijdag 8 december van 10.30 tot 20.00 uur
  – zaterdag 9 december van 10.30 tot 20.00 uur
  – zondag 10 december van 10.30 tot 19.00 uur met aansluitend de afbouw.
 • De Gedempte Oude Gracht is afgesloten voor al gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bussen en hulpdiensten.
 • Gedurende de nachtelijke uren worden de locaties beveiligd.
 • Gedurende de genoemde tijden zijn op alle drie de dagen alle beweegbare palen omhoog en worden er op diverse locaties verkeersregelaars ingezet.
 • Bevoorrading van de winkels met de auto/vrachtwagen is gedurende de kerstmarkt van 07.00 tot 21.00 uur niet mogelijk.
 • De inzameling van bedrijfsafval op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 december is slechts beperkt mogelijk. Papier en karton worden op deze dagen niet ingezameld. Neem voor meer
  informatie contact op met uw afvalinzamelaar.
 • Alle fietsenstallingen zijn geopend.
 • Alle openbare parkeergarages zijn gedurende alle drie de dagen bereikbaar.

Hinder
Wij zijn ons er van bewust dat dit evenement voor u extra hinder met zich mee kan brengen en we proberen dit tot een minimum te beperken. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar kerstmarkt@haarlem.nl. Dit e-mailadres is ook gedurende het kerstweekend actief.
Motoren, scooters en/of (brom)fietsen mogen niet op de rijbaan of in parkeervakken worden geparkeerd. Zonder voorafgaande toestemming van de organisatie kunnen er geen terrassen (daaronder valt ook afscherming en/of bloem- en plantenbakken) worden neergezet op en langs de route van de kerstmarkt.

Waar vinden de activiteiten plaats?

Dit jaar zullen bijna 350 kramen verspreid over 12 locaties in de binnenstad staan.

De volgende locaties nemen actief deel aan het kerstweekend:
Kruisstraat vanaf de Nieuwe Gracht, Krocht, Nieuwe Groenmarkt, Zijlstraat vanaf de Nieuwe Groenmarkt tot aan de Grote Markt, Grote Markt, Riviervismarkt, Klokhuisplein, Oude Groenmarkt, Anegang, Kleine Houtstraat, Schagchelstraat, Koningstraat, Botermarkt, Gierstraat, Proveniersplein en de Grote Houtstraat.

De Schagchelstraat wordt het Straatje van Emma, waar bezoekers teruggaan in de tijd naar een 19e-eeuws Kerstfeest, en de Kleine Houtstraat wordt omgetoverd tot een middeleeuwse beleving.

 

Gedurende de openingstijden van de kerstmarkt worden kerstliederen ten gehore gebracht en is er live muziek.

De weekmarkt van de Grote Markt staat zaterdag 9 december op het Schelpenpad.

 

Voor meer informatie over de kerstmarkt verwijzen we u naar www.kerstmarkthaarlem.nl of onze facebookpagina kerstmarkthaarlem.

Met vriendelijke groet,
Organisatie Kerstmarkt Haarlem