Op 21 februari 2023 is door het college van B&W de Eindrapportage Actieplan Detailhandel- en Horeca 2020 t/m 2022 vastgesteld. Dit is het sluitstuk waarin detailhandel- en horecaondernemers, vastgoedeigenaren en overige stakeholders en gemeente gezamenlijk hebben gewerkt aan de uitvoering van de acties uit het actieplan.

Hierin komt o.a. naar voren welke geformuleerde stads brede acties, versnelling zichtbare acties en acties per winkelgebied zijn uitgevoerd in de periode 3 november 2021 t/m 31 december 2022. Ook zijn er acties bij die al wel zijn opgestart, maar die nog iets meer tijd vragen en nog niet zijn afgerond. Nieuwsgierig naar de Eindrapportage? Zie link: m-2022-4.pdf (haarlem.nl)

Twee jaar geleden is in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en overige betrokkenen het Actieplan Detailhandel- en Horeca 2020 t/m 2022 opgesteld, zie link: (2020/663830).
Vanwege de coronacrisis was er meer behoefte aan een actiegerichte aanpak. Met dit actieplan is enerzijds ingespeeld op de actualiteit en het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. Anderzijds draagt de actiegerichte aanpak bij aan aantrekkelijke en toekomstbestendige winkelgebieden op de langere termijn.

Eerder is er in 2021 een Voortgangsrapportage Actieplan Detailhandel en Horeca 2020 t/m 2022 opgesteld, zie link: (2021/315465).