De gemeente Haarlem zet stappen om het fietsnetwerk en het fietsparkeren te verbeteren. Er zijn maatregelen ingepland voor de korte, middellange en lange termijn.

Op korte termijn worden maatregelen uitgevoerd om de bestaande fietsplekken beter te benutten en uit te breiden. Zo loopt er tot eind van het jaar een pilot met fietsstewards op zaterdag op de Grote Markt en in de stalling van de Smedestraat. Verder worden de openingstijden verruimd in een aantal stallingen, wordt de zichtbaarheid van de stallingen verbeterd en experimenteert de gemeente met extra diensten in de fietsenstallingen, zoals buggy’s en koffie. Ook worden er in het centrum vakken aangebracht, zoals op de Oude Groenmarkt. Op de Botermarkt komen vakken in plaats van rekken. In 2020 wordt de NS Fietscarré onder station Haarlem in samenwerking met de NS en ProRail begin 2020 omgebouwd tot een 24-uurs ‘selfservice’ stalling. Hier kan dan iedereen met een ov-kaart 24 uur gratis stallen.

Wat we nog meer gaan doen op middellange termijn komt in het Actieplan Fiets 2020-2022. Lange termijnmaatregelen worden onderdeel van het duurzame mobiliteitsbeleid van Haarlem. Dit wordt in 2020 vastgesteld. De centrummanagementgroep wordt hier nog bij betrokken.