Beste ondernemer, vastgoedeigenaar of overige betrokkene bij Haarlem,

Hoeveel impact heeft corona op uw organisatie? En hoe kunnen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren samenwerken en krachten bundelen om nu én in de nabije toekomst te werken aan het herstel van onze winkelgebieden?

Graag horen we van u als ondernemer wat uw ideeën zijn en wat nodig is voor het herstel van de winkelgebieden in Haarlem. Hierbij ontvangt u daarom van ons een korte enquête. Vult u deze enquête ook in? Het invullen kost ongeveer 10 minuten tijd.

Uw inbreng geeft belangrijke en waardevolle input voor de acties die we samen met detailhandel- en horeca-ondernemers en vastgoedeigenaren vorm gaan geven in het actieplan.

Wij ontvangen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor uw tijd en input!

Ja, ik vul graag de online enquête in!

 

 

Actieplan Detailhandel en Horeca
De input van de enquête wordt gebruikt voor het actieplan Detailhandel en Horeca. De gemeente Haarlem vindt het belangrijk om dit actieplan op te stellen om zo gezamenlijk te werken aan het herstel van de Haarlemse economie. In dit actieplan komen concrete en realistische korte en middellange termijn acties per winkelgebied te staan. Ook staat erin wie er betrokken is bij de uitvoering. Het plan bevat uitgangspunten die gaan bijdragen aan aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige winkelgebieden in Haarlem.

Samen met de stad: enquête en bijeenkomst
Gemeente Haarlem kan dit actieplan alleen maken met input, meedenken en meewerken van ondernemers en vastgoedeigenaren in de stad. Daarom deze enquête en een online bijeenkomst in juli. De enquête levert input voor de bijeenkomst, het geeft ons handvatten om verder te verdiepen en samen met u verder in gesprek te gaan.

Save-the-date: 20 juli online bijeenkomst
U ontvangt binnen twee weken ook een uitnodiging voor de online bijeenkomst waarin we verder met in gesprek willen. Zet de datum van 20 juli wel alvast in uw agenda. De bijeenkomst is tussen 10:00 en 12:00 uur.

Vragen?
Heeft u vragen over het actieplan Detailhandel en Beleid of over deze enquête, stuur dan uw e-mail naar economie@haarlem.nl.

www.haarlem.nl/economischevisie

De Corona crisis haakt zwaar in het leven van de ondernemers in Haarlem Centrum dat is een feit. Om niet alleen op “onderbuik-gevoel” te oordelen en een realistisch beeld te krijgen over hoe het met de Haarlemse ondernemers gaat doet u ook ons een groot plezier door deze enquête in te vullen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur BIZ Binnenstad Haarlem
www.bizbinnenstadhaarlem.nl