Samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Academisch onderwijs in breed programma in Koepelgevangenis in Haarlem

Stichting Panopticon, SRH Higher Education (SRH) uit het Duitse Heidelberg en de Nederlandse Global School for Entrepreneurship (GSE) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de gemeente Haarlem en studentenhuisvester DUWO. Studentenhuisvester DUWO werkt samen met woningcorporatie Elan Wonen aan een zorgvuldige invulling van de huisvesting op het koepelterrein. DUWO draagt zorg voor 250 studenteneenheden. Elan realiseert 100 compacte sociale huurwoningen. Daarnaast werd ook de samenwerking met Cupola XS, de Filmkoepel, horeca-ondernemer Hans Schlüter, Elan Wonen en bouwer/ontwikkelaar HBB bezegeld. Een belangrijke mijlpaal voor de toekomst van de koepelgevangenis.

 

De samenwerkingsovereenkomst gaat over het commitment van elk van de partijen om, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, bij te dragen aan de totstandkoming van academisch onderwijs in Haarlem. Het gaat bijvoorbeeld over de focus van het onderwijs, de academische onderzoeks- en leeromgeving, de connectie met het bedrijfsleven en de bestaande onderwijsinstellingen en uiteraard de studentencampus. Ook staat in de samenwerkingsovereenkomst dat stichting Panopticon het Rijksmonument de Koepel zal herontwikkelen tot een multifunctioneel gebouw met academisch onderwijs als hart. De planning is dat dit gebouw in september 2021 gebruiksklaar is.

 

Ambities onderwijs

SRH en GSE willen een ‘University of Small & Medium Business’ oprichten. Ondernemerschap, circulaire economie en digitalisering & robotisering zijn de pijlers voor de opleidingsprogramma’s en onderzoekomgeving. De exacte programma’s worden het komende jaar ingevuld. Men wil een generatie studenten opleiden die de wereldwijde transitie vormgeven. Met vernieuwde onderwijsvormen kunnen zij hun kennis en competenties direct toepassen in bestaande en nieuwe bedrijven. De onderwijsinstellingen SRH en GSE verbinden onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk aan maatschappelijke vraagstukken en het bedrijfsleven. Wetenschappelijk onderzoek is nadrukkelijk onderdeel van het onderwijsprogramma, zodat vanaf 2021 kan worden gebouwd aan de academische leeromgeving, die in Haarlem vanaf nul moet worden opgebouwd. Alles is erop gericht om vanaf 2023 academisch geaccrediteerd onderwijs te kunnen aanbieden, na een start met verschillende programma’s op HBO-niveau.

 

Groei naar 600 studenten in academische leeromgeving

Naar verwachting starten de onderwijsinstellingen in 2021 met enkele tientallen studenten om te groeien naar 400-600 in enkele jaren. Het college heeft een internationaal karakter, met Engelstalig onderwijs en naar verwachting zo’n dertig procent Nederlandse studenten. Studenten komen in aanmerking voor studiefinanciering, omdat de opleiding volgens de Nederlandse wet zal worden geaccrediteerd. De onderwijsinstellingen ontvangen geen subsidie.Omdat toegankelijkheid voor de onderwijsinstellingen en de gemeente Haarlem belangrijk is, reserveren SRH en GSE een fors bedrag voor een fonds waarmee Nederlandse studenten die dat nodig hebben op een tegemoetkoming kunnen rekenen. In de samenwerkingsovereenkomst spreken partijen af om aanvullende financiering voor dit fonds te zoeken voor verdere verlaging van het collegegeld voor studenten met een kleine beurs.

 

Gemeentelijke betrokkenheid

De onderwijsplannen houden rekening met de uitgangspunten van de gemeente: toewerken naar een academisch geaccrediteerde opleiding zonder financiële afhankelijkheid van de gemeente en métaandacht voor de toegankelijkheid van de opleiding voor Nederlandse studenten, in het besef dat rijksbekostiging ontbreekt. Met de samenwerkingsovereenkomst maakt de gemeente afspraken over de realisatie van de plannen. De gemeente levert daarbij zelf ook een bijdrage. Bijvoorbeeld door relaties te leggen naar het bedrijfsleven, andere overheden en (onderzoeks-)instituten en samenwerking te stimuleren. Het is voor de onderwijsinstellingen van belang dat een goede samenwerking op het gebied van onderzoek tot stand komt. Zodat bijvoorbeeld de relatie met het bedrijfsleven, Inholland en andere onderwijsinstellingen zo goed mogelijk uit de verf komt en Haarlem en omstreken hiervan maximaal profiteren.

 

Van burgerinitiatief naar realisatie

Open de Koepel is een niet-winstbeogend burgerinitiatief van stichting Panopticon, die eigenaar is van de Koepel. De stichting heeft zich ten doel gesteld academisch onderwijs naar Haarlem te halen én de Koepel voor een breed publiek toegankelijk te maken. De stichting werkt met vele organisaties samen om deze doelen te bereiken. Bijvoorbeeld Cupola XS, waar de mensen achter TechConnect en het Amsterdam Centre for Entrepreneurship, voor het midden- en kleinbedrijf(MKB) op grote schaal gaan bieden wat al jarenlang voor startups gebeurt: het stimuleren en ondersteunen van innovatie en versterking van bedrijven. Het MKB haalt er kennis en ervaring en kan zich zo verder ontwikkelen op vlakken als digitalisering, groei en circulariteit.

 

The Movies en de Filmhallen, al sinds jaar en dag bekende begrippen in Amsterdam, starten in de nieuw te graven kelderzalen een kwaliteitsfilmtheater met 600 stoelen. Uitgangspunt is een breed aanbod van kwaliteitsfilms, van documentaires tot Hollywood blockbusters. De zalen zijn ook beschikbaar voor onderwijs. En in en rond de Koepel is alle gelegenheid om wat te eten, te drinken, af te spreken en rond te wandelen. Een kleinschalig boutique hotel ontvangt gasten die de Koepelbezoeken voor studie of werk.

 

Stichting Panopticon beijvert zich tot slot om verbindingen te leggen met kunst- en cultuurinstellingen. Op de begane grond van de Koepel komen hiervoor cellen beschikbaar. Zo is er ruimte voor een boekwinkel, een documentaire cel en een cel waarin het leven van Hannie Schaft wordt herdacht. De afgelopen periode is al veel energie gestoken in een cultureel programma in de koepel. Bijvoorbeeld met de manifestatie Architectural Healing, waarbij alle kunstvormen de ruimte kregen.