Voorkom een overval, geweld & agressie, cybercriminaliteit? Daarom de opzet van GRATIS online veiligheidstrainingen voor heel werkend Nederland. Geef je nu op.

KIES, EN GEEF JE NU OP

Het Platform Veilig Ondernemen en Criminaliteitsbeheersing, een samenwerkingsverband tussen de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven, lanceert maar liefst 20 GRATIS online trainingen.

De veiligheidstrainingen zijn aan de praktijk gerelateerd en samen met ondernemers opgezet. Op deze wijze wordt de behoefte en de dynamiek van het bedrijfsleven gevolgd. Winkeliers en ondernemers kunnen zich identificeren aan de problematiek. Werkgevers en managers moeten zich continue bewust zijn van risico’s en kunnen hun medewerkers “wapenen” tegen criminaliteit. Door alertheid kun je heel veel voorkomen. Niet opletten en verkeerd handelen leidt tot ongelukken. Veiligheid hoort nu eenmaal bij ondernemerschap. Wacht dus niet en meld jezelf en je medewerkers nu aan voor een van de gratis veiligheidstrainingen.

Plug & play

De trainingen werken volgens het plug & play principe. Dat is handig, in drie stappen schuift een deelnemer aan bij de training op een datum die hij zelf heeft gekozen.

  1. Kies een online training
  2. Geef je op voor een datum en tijdstip.
  3. Klik op de toegezonden link in de mail als de training plaats vindt.
De voordelen van de online veiligheidstraining laten zich raden:
  • Er zijn geen reistijden voor deelnemers.
  • De training kan vanaf iedere (werk)plek worden gevolgd.
  • Er is geen beperking door Covid-19 maatregelen.
  • De deelname is onbeperkt

De trainers zijn er op geselecteerd om de training online te kunnen geven. Er wordt gebruik gemaakt van filmpjes, quizjes en andere interactieve acties.

Vier thema’s, 20 trainingen

1. Training Altijd Alert

Wie heeft kwade bedoelingen, wat is verdacht? Een klant wil geholpen worden, een dief niet. De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen gedrag en hoe verdachte situaties zijn te herkennen.

2. Training Agressie & Geweld

Agressie op de werkvloer komt vaker voor dan u denkt. Er is een risico dat het escaleert. Help uw medewerkers het visitekaartje te zijn, ook bij lastige klanten. Door de juiste bejegening toe te passen wordt veel ellende bespaart.

3. Training Cybercrime

Tijdens de masterclass praten ethisch hackers je bij over de in- & outs van cybercrime én cybersecurity. Zij staan met hun expertise dagelijks Nederlandse toporganisaties bij op deze gebieden, bieden een kijkje op het darkweb en confronteren u met de consequenties van uw internetgedrag.

4. Training Overval voorkomen

Overvallers kiezen meestal voor een doelwit dat veel buit oplevert met zo min mogelijk risico. Waar goed wordt beveiligd laten overvallers zich niet zien. Met de juiste maatregelen en kennis neemt de kans op overvallen en geweld af.