header
Meld u hier aan!

Actieplan voor aanpak van de leegstand

31-08-2016

Praat mee tijdens het werkatelier Leegstandsaanpak

Op 14 september vindt in Hotel Van der Valk Haarlem een werkatelier plaats met als hoofdthema de leegstandsbestrijding in Haarlem. Tijdens dit werkatelier kunnen ondernemers, makelaars, projectontwikkelaars of eigenaren samen met collega's ervaringen uitwisselen én richting geven aan effectieve vervolgstappen om Haarlem aantrekkelijk te houden en de leegstand laag.
Wat gaat goed in Haarlem en willen we verder versterken en waar liggen nog kansen in de diverse winkelgebieden? Hoe spelen we effectief in op de actuele ontwikkelingen, ieder vanuit zijn eigen rol maar vooral ook samen?
Deze thema's komen aan bod tijdens dit door de Centrum Management Groep georganiseerde werkatelier. Doel van de bijeenkomst is te komen tot een concreet actieplan, waarmee de stad de komende jaren aan het werk kan om de leegstand te bestrijden.
Wethouder Joyce Langenacker van Economische Zaken trapt het werkatelier af. Een aantal deskundigen op het terrein van leegstandsaanpak zullen de internationale en landelijke trends duiden en aangeven wat deze voor Haarlem inhouden. Ook de retaildeal komt aan de orde, afgesloten door Haarlem met minister van Economische Zaken Henk Kamp . Betrokken Haarlemmer Jaap Sluis fungeert als dagvoorzitter. In de diverse workshops kunt u uw input geven en daarmee invloed uitoefenen op de in te zetten maatregelen. De uitkomst van dit werkatelier is één van de bouwstenen voor een actieplan.

Aanvang bijeenkomst: 16 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Programma:
Wethouder Joyce Langenacker (EZ) opent.
InRetail schetst de marktontwikkelingen rond leegstand.
Een panel met daarin experts waaronder Erik Struijlaart (RetailDeal), Farzad Ghaus (Stad&Co), Anton Bruning (VEBH) en Jan Appelman (EZ gemeente Haarlem) gaan in op de Haarlemse uitgangspositie, de reeds opgedane ervaringen en de kansen.

Workshops, praat u mee?
1. welke kansen kunnen we als Haarlem benutten zodat de leegstand rond frictieniveau blijft ?
2. welke instrumenten tegen leegstand willen we als stad (aanvullend) inzetten?
3. hoe gaan de betrokken partijen in Haarlem (beter) samenwerken om leegstand te verminderen?

De bijeenkomst wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling en een netwerkborrel. Einde circa 19 uur. anmelden verplicht met een mail naar cmg.secretariaat@gmail.com

 
Meer nieuws
14-03-2015 TULPOMANIA TOUR

Wonen boven Winkels Haarlem