header
foto Meld u hier aan!

Veranderend winkellandschap

28-04-2015
Tijdens de ledenborrel van de VEBH dinsdag 14 april stond de ontwikkeling van de binnenstad centraal. Gertjan Slob van Locatus verzorgde een boeiende presentatie, waarin hij een origineel beeld over de toekomst van de Haarlemse binnenstad schetste. En afrekende met heersende vooroordelen zoals de bedreiging van internet. Gertjan Slob: "Je hoort allemaal verhalen over aankopen via internet. Inderdaad, circa 40% van de reizen wordt via internet geboekt. De omzet voor de detailhandel via internet bedraagt daarentegen 6%. Verder zie je dat de aankoop van elektronica via internet juist een dalende trend vertoont. Webshops openen fysieke winkels."

Vergrijzing en bevolkingskrimp vormen een tweede bedreiging voor het Haarlemse centrum. Maar ook daar hoeft Haarlem niet echt bang voor te zijn. Door de komst van veel jonge gezinnen is er in deze regio nauwelijks sprake van vergrijzing, terwijl het aantal inwoners eerder toe- dan afneemt. Leegstand blijkt vooral een sectoraal probleem te zijn. Winkelcentrum Schalkwijk is daar een voorbeeld van. In vergelijking met de binnenstad en de Cronjéstraat is daar de leegstand relatief fors toegenomen. Bovendien is leegstand soms gerelateerd aan brancheontwikkelingen (Miss Etam, MEXX) of technologische ontwikkelingen. Door de komst van iTunes en Spotify kopen mensen nu eenmaal veel minder muziek in winkels. En Haarlem? De binnenstad trekt de laatste jaren in tegenstelling tot Schalkwijk juist meer bezoekers. Gertjan Slob: "De retailsector zal meer dan ooit winnaars en verliezers kennen. Dynamiek is de regel, NIET de uitzondering. De retailmarkt is op weg naar een nieuwe werkelijkheid: einde aan de groei, door bevolkingsontwikkeling en internet. De winkellocaties van nu zijn niet altijd die van de toekomst. Hierdoor moeten in de regio (soms harde) keuzes worden gemaakt!
 
Meer nieuws
14-03-2015 TULPOMANIA TOUR

Wonen boven Winkels Haarlem