De nieuwe winkeltijden voor de zon- en feestdagen zijn donderdag 29 november goedgekeurd door de gemeenteraad. Het betekent dat de Verordening Winkeltijden wordt aangepast waardoor per 1 december 2018 de winkels op zon- en feestdagen geopend mogen zijn van 10.00 tot 20.00 uur.

De gemeente vindt het belangrijk dat per winkelgebied afstemming plaatsvindt met betrekking tot de openingstijden zodat er zoveel mogelijk eenduidigheid is. Dit schept duidelijkheid bij het winkelend publiek. Bovendien wordt opgeroepen om zoveel mogelijk rekening te houden met omwonenden in verband met de bevoorrading en eventuele overige overlast. Daarnaast is het de bedoeling dat eigenaren de buurt informeren indien men besluit langer open te gaan.