Dinsdagavond 17 april was de eerste BIZ-ambassadeurs bijeenkomst in Hotel Raecks. Met ruim 1100 ondernemers samenwerken om meer bezoekers langer te laten verblijven in onze binnenstad in combinatie met hogere uitgaven. 

Dat is het doel van de BIZ, de Bedrijven Investerings Zone. De BIZ moet de huidige reclame-belasting voor ondernemers in de binnenstad vervangen. De BIZ is gekoppeld aan de WOZ waarde van panden. Dinsdag 19 juni kunnen ondernemers hun biljet inleveren bij hotel Reacks. Grote voordelen van de BIZ zijn onder andere beduidend lagere inningskosten ten opzichte van het huidige systeem,

het verdwijnen van de “freeriders” en de inspraak op de besteding van de gelden. Dat zorgt voor een meeropbrengst van ruim een ton die in haar geheel ten goede komt aan onze binnenstad. De ambassadeurs gaan helpen de collega-ondernemers in de binnenstad te informeren. Binnenkort verschijnt een flyer met meer informatie over de BIZ. De BIZ kan pas worden ingevoerd als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

Dat betekent dat de helft plus 1 van het aantal ondernemers ( ruim 1100) het stembiljet heeft ingeleverd en dat 2/3 van het aantal stemmers voor de invoering van de BIZ per 1 januari 2019 stemt. Als er geen BIZ komt, blijft het huidige systeem van reclamebelasting bestaan. Ondernemers blijven dus altijd betalen.

De BIZ is overigens geen nieuw fenomeen, hij bestaat al in 150 winkelgebieden in Nederland. Naar aanleiding van een vorige bijeenkomst stelt de BIZ werkgroep op verzoek van de toen aanwezige ondernemers een nieuwe staffel voor. Onder de WOZ waarde van €100.000 betaalt een ondernemer jaarlijks €100 euro. Bij elke €100.000 euro extra betaalt een ondernemer ook €100 euro meer. Dus wie een pand heeft met een waarde tussen de €400.000 en €500.000 betaalt op jaarbasis €500 euro, oftewel ruim €40 euro in de maand. Ondernemers bepalen waar de opbrengst van de BIZ aan wordt besteed. In elk geval is er meer geld beschikbaar voor onder andere promotie, sfeerverlichting, evenementen en straatverenigingen.

Voor meer informatie download de brochure en klik hier!